Werkwijze

Om een beeld te krijgen van onze werkwijze hebben we stapsgewijs het gemiddelde projectproces beschreven. Omdat projecten nogal uiteen kunnen lopen is dit dus niet onze standaard routine. Flexibiliteit in combinatie met een vooraf bepaald plan werkt vaak het beste voor het project.

1. Het begint met uw technische idee

Als we met elkaar in contact komen en u ziet het zitten om samen te kijken of we uw idee verder uit kunnen werken gaan we in gesprek. Met een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek proberen we samen zo goed mogelijk de situatie in kaart te brengen. Aan de hand van de situatie zullen wij met onze ervaring alle stappen van het project overzichtelijk maken. Zo krijgt u een beter beeld van de projectomvang en de kansen.

2. Van idee naar concept(en)

Als we samen achter de het stappenplan staan kunnen we een concept ontwerp(en) of de haalbaarheid controleren met een berekening. De mate van detail en diepte hiervan hangt af van de omvang van het project. Bij compacte projecten kan een concept alleen een visualisatie of schatting zijn. Bij grotere projecten zijn er vaak meer details en berekeningen benodigd.

3. Van haalbaar concept naar ontwerp

Als we gezamenlijk achter het concept staan en beide een duidelijk beeld hebben van de vervolgstappen gaan we het concept uitdetailleren. Hierbij komen vaak diverse berekeningen, simulaties en productietechnieken bij het werk om de hoek. Met onze ervaring maken we in dit traject keuzes die we beargumenteren of in overleg samen maken.

4. Productie?

Samen leggen we na het maken van het ontwerp alle stappen naast elkaar om overzicht te krijgen op het project. Als we er over uit zijn dat het ontwerp goed is en we geen stap terug hoeven is het tijd voor de productie. Vanaf hier kunnen we meerdere kanten op. Wij kunnen het eindproduct realiseren maar u heeft ook de mogelijkheid om met de tekeningen zelf vervolgstappen te ondernemen.

Teaser.00 00 09 18.Still002